Date despre proiectul Economia Bazata pe Cunoastere

Obiectivul proiectului este acela de a facilita participarea comunitatilor dezavantajate din punct de vedere al accesului la informatie la societatea bazata pe cunoasere, in acord cu strategia guvernamentala de integrare in Uniunea Europeana. Proiectul „Economia Bazata pe cunoastere” a fost initiat de Guvernul Romaniei, prin Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu sprijinul Bancii Mondiale. Proiectul contribuie la extinderea accesului la tehnologiile informationale si de comunicatii moderne si la imbunatatirea cunostintelor de utilizare a calculatorului pentru cetatenii comunitatilor selectate, dezvoltarea si promovarea serviciilor de e - government, modernizarea procesului educational precum si la promovarea comertului electronic si adoptarea solutiilor inovative in mediul de afaceri.

In orizontul de timp 2006 - 2010, Proiectul „Economia Bazata pe Cunoastere” va crea un model de dezvoltare al societatii informationale moderne in Romania declansand un proces ireversibil de schimbare culturala si de imbunatatire a calitatii vietii.

Componentele proiectului:

1. Extinderea accesului la tehnologiile ITC si imbunatatirea cunostintelor de utilizare a calculatorului

1.1. Imbunatatirea accesului la informatie prin intermediul RECL

Obiectiv: imbunatatirea accesului la mijloacele de Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru comunitatile dezavantajate prin intermediul Retelelor Electronice ale Comunitatilor Locale (RECL).

Proiectul va dezvolta aproximativ 200 de retele virtuale locale conectate la Internet de banda larga servind ca „centre de cunoastere”, furnizare de informatii, servicii si comunicare catre cetateni, administratia publica locala si mediul de afaceri. Aceste retele vor varia din punctul de vedere al modelului si scopului tehnologic, in functie de nevoile identificate la nivelul fiecarei comunitati locale selectate.

1.2. Dezvoltarea resurselor umane ale comunitatilor locale

Obiectiv: Sustinerea de activitati menite sa creasca potentialul pentru acumularea cunoasterii prin mijloacele Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor (TIC)

Prin aceasta subcomponenta se urmareste acumularea unui nivel optim de abilitati, cunostinte si competente in domeniul TIC, ceea ce va asigura o calitate superioara serviciilor implementate si sustenabilitatea retelei. Aceasta subcomponenta va sprijini activitatile de formare pentru alfabetizare digitala si implementarea unor proiecte culturale locale menite sa sustina dezvoltarea comunitatilor vizate de proiect.

1.3. Implementarea tehnologiei informatiei si comunicatiilor in scoli

Obiectiv: Cresterea calitatii procesului educational din scolile gimnaziale, prin integrarea si extinderea mijloacelor de tehnologia informatiei si comunicatiilor( TIC) in procesul didactic si formarea resurselor umane in domeniul TIC.

Dotarea scolilor cu mijloace didactice si echipamente informatice destinate procesului didactic (calculatoare, softuri educationale, echipamente multimedia) ca si conectarea acestor scoli la Internet si la Reteaua Electronica a Comunitatilor Locale (RECL), contribuie nemijlocit la dezvoltarea mediului educational si a conditiilor de invatare. Introducerea TIC in scoli va contribui totodata la cresterea atractivitatii procesului de invatare, diversificarea metodelor si practicilor didactice si la deplasarea accentului de la caracterul informativ la cel formativ. Prin construirea de competente specifice, elevii vor avea posibilitatea sa contribuie in mod activ la valoarea adaugata a procesului educational si sa isi dezvolte criterii personale de selectare si utilizare a informatiei.

2. Dezvoltarea si promovarea serviciilor de e - government

2.1 Sistem electronic pentru inregistrarea online a persoanelor fizice autorizate si a asociatiilor familiale

Obiectiv:Inlesnirea unei relatii de calitate intre administratia locala si mediul de afaceri prin reducerea proceselor consumatoare de resurse pentru obtinerea statutului de persoana fizica autorizata sau asociatie familiala.

Acest efect se va obtine introducand un sistem eficient, on-line, de comunicare intre utilizator si diferite institutii implicate in procesul de inregistrare, operare si arhivare a intreprinzatorilor particulari locali. Prin acest sistem se va asigura si consolidarea unui flux organizat de tranzactii si activitati gestionat prin implementarea unei aplicatii locale de management de documente.

2.2 Sistem integrat pentru emiterea documentelor de stare civila pentru cetateni

Obiectiv: Asigurarea deservirii rapide, transparente, corecte si eficiente a cetatenilor ce solicita administratiilor locale emiterea documentelor de stare civila.