Proiecte supuse dezbaterii publice

Anul 2021

  • Strategia locala de dezvoltare economico-sociala durabila - comuna Hangu, judetul Neamt 2021-2027 - pdf (29.06.2021)
  • Proiect hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021 - zip (01.04.2021)

Anul 2016

  • Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016:
    • Proiect hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 - pdf (27.11.2015)
    • Tabloul cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2016 - pdf (27.11.2015)
  • Proiect hotarare privind aprobarea contului de executie la data de 31.12.2015 si utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2016 - pdf (27.01.2016)
  • Proiect hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2016 si a estimarilor pentru anii 2017-2019 - pdf (27.01.2016)