Documente si informatii financiare

Documente si informatii financiare - 2021

  • Conturi venituri - pdf (01.04.2021)

Documente si informatii financiare - 2020

  • Bilant trimestrul IV 2020 - zip (31.12.2020)
  • Rectificare buget local, a bugetului pe activitati finantate integral din venituri proprii pe anul 2020 si modificarea listelor obiectivelor de investitii pe anul 2020 - pdf (28.08.2020)
  • Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala - pdf (31.03.2020)
  • Bilant - pdf (31.03.2020)
  • Bugetul local pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023 - pdf (31.03.2020)
  • Contul de rezultat patrimonial - pdf (31.03.2020)
  • Situatia fluxurilor de trezorerie - pdf (31.03.2020)