Hotarari ale CL

 • Hotarare privind aprobarea devizului general al obiectivului de investitii -Modernizare drumuri in comuna Hangu- actualizat in urma inchirierii contractelor de achizitie publica - pdf (18.01.2019)
 • Hotarare privind prelungirea termenului contractului de inchiriere nr. 279 din 21.01.2014 - pdf (18.01.2019)
 • Hotarare privind acoperirea deficitului bugetului local al comunei Hangu la 31.12.2018 - pdf (18.01.2019)
 • Hotarare privind aprobarea contului de executie la data de 31.12.2018 si utilizarea excedentului bugetar pe anul 2019 - pdf (18.01.2019)
 • Hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Hangu in Adunarea Generala a A.D.I. -AQUA NEAMT- - pdf (18.01.2019)
 • Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 - pdf (18.12.2018)
 • Hotarare privind ajustarea tarifelor pentru serviciul prestat persoanelor fizice privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere si asimilabile acetora - pdf (29.06.2018)
 • Hotarare privind aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare al serviciului public de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Hangu, jud. Neamt, precum si aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale in anul 2018 - pdf (13.02.2018)
 • Hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 - pdf (13.02.2018)
 • Hotarare privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice 2018 - pdf (13.12.2017)
 • Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 - pdf (28.12.2017)
 • Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 - pdf (26.10.2017)
 • Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 - pdf (16.08.2017)
 • Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 - pdf (30.06.2017)
 • Hotarare privind adoptarea programului de activitati privind gospodarirea si infrumusetarea localitatii pentru anul 2017 - pdf (14.03.2017)
 • Hotarare privind aprobarea actualizarii Strategiei anuale si a Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2017 - pdf (14.03.2017)
 • Hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 si a estimarilor pentru anii 2018-2020 - pdf (14.03.2017)
 • Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 - pdf (07.12.2016)
 • Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 - pdf (05.10.2016)
 • Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 - pdf (09.09.2016)
 • Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 - pdf (27.07.2016)
 • Hotarare privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de tichete sociale pentru gradinita precum si modalitatea de solutionare a situatiilor identificate - pdf (26.02.2016)
 • Hotarare privind modificarea in parte a Hotararii Consiliului Local al comunei Hangu nr. 93 din 29.12.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016 - pdf (26.02.2016)
 • Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 - pdf (07.03.2016)
 • Hotarare privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice precum si a programului de investitii pentru anul 2016 - pdf (11.02.2016)
 • Hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2016 - pdf (11.02.2016)
 • Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 - pdf (29.12.2015)
 • Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 - pdf (27.11.2015)
 • Hotarare privind conferirea titlului de "Cetatean de Onoare" al comunei Hangu - pdf (25.09.2015)
 • Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 - pdf (06.01.2015)