Proiecte locale

Proiecte finalizate


Denumire proiect Continutul proiectului Finantator Data finalizarii/
Valoare

”Infiintare teren sport multifunctional„


teren de sport cu gazon artificial

Infiintarea unui teren de sport multifunctional in com. Hangu, jud. Neamt

CRFIR - FEADR

598430 lei

”Regularizare torent Mitrofanu„


regularizare_mitrofanu

regularizare_mitrofanu

Regularizarea torentului Mitrofanu in vederea prevenirii inundatiilor

CRFIR - FE

294.320 lei
trim. I 2015

”Reabilitarea vechiului sediu al primariei si amenajarea pentru biblioteca comunala in com. Hangu, jud. Neamt„
reabilitare primarie veche

reabilitare primarie veche

Reabilitarea vechiului sediu al primariei pentru a putea fi mutata biblioteca comunala

CRFIR - FE

261.556 lei
trim. I 2015

”Reabilitare Scoala Hangu„

Reabilitarea Scolii Gimnaziale, com. Hangu

Consiliul Local

160.000 lei

”Construire sediu Primarie„


primarie

Realizarea unui sediu nou si modern pentru a deservi comunitatea locala.

Consiliul Local

1.400.000 lei
noiembrie 2010

”Imbunatatirea calitatii mediului prin realizare Parc in comuna Hangu judetul Neamt”


parc

Proiectul propune crearea unui obiectiv important al comunei Hangu si anume un parc atractiv, cochet dar si un refugiu de racoare in verile caniculare.

A.F.M. (Agentia Fondului de Mediu)

1.018.717,76lei NOIEMBRIE 2010

Sistem de supraveghere video in comuna Hangu

---

Bugetul local

---

Reabilitare Scoala cu clasele I - IV Buhalnita, comuna Hangu, judetul Neamt

---

Buget de stat

---

Reabilitare Scoala cu clasele I - IV Chiriteni, comuna Hangu, judetul Neamt

---

Buget de stat

---

”Economia bazata pe cunoastere - contributie la dezvoltarea turismului montan si agroturismului„

Promovarea si dezvoltarea potentialului turistic, agroturistic si ecoturistic, a traditiilor si obiceiurilor locale, in comunitatile EBC partenere, prin utilizarea tehnologiei informatiei.

F.D.S.C. (Fundatia Pentru Dezvoltarea Societatii Civile)


sigla FDSC

28.02.2011/ 27.105 RON

Sala de sport comunala cu nivel de practica sportiva competitionala 150 locuri


poza sala de sport

Sala de sport cu 150 de locuri pentru practicarea jocurilor de handbal, baschet, volei si minifotbal

Programul ”Sali de sport„ prin Compania Nationala de Investitii ”C.N.I.„ - S.A. Consiliul Local Hangu

Finalizat
1.000.000Euro
iunie 2009

”Economia bazata pe cunoastere„


sigla ebc

Amenajarea la Scoala Hangu, Scoala Generala Buhalnita, Biblioteca, PAPI si la Primarie de spatii pentru 25 calculatoare, 3 servere si asigurarea accesului cetatenilor si a oamenilor de afaceri la informatie, stimuland competitivitatea mediului de afaceri local si ridicarea nivelului de educatie cu ajutorul tehnologiei.

Initiat de Guvernul Romaniei, prin Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei cu sprijinul Bancii Mondiale Consiliul Local Hangu

Finalizat
40.000Euro
noiembrie 2007

”Alimentare cu apa a localitatilor Hangu, Grozavesti si Chiriteni comuna Hangu judetul Neamt. Proiect calamitat in urma inundatiilor. Nr. C2122512900095/ 07.08.2006„

Alimentare cu apa a localitatilor Hangu, Grozavesti si Chiriteni comuna Hangu judetul Neamt. Proiectul propune lucrari de reparatii si punere in siguranta a unor obiective din cadrul proiectului ”Alimentare cu apa a localitatilor Hangu, Grozavesti si Chiriteni„.

Programul SAPARD, surse externe nerambursabile si bugetul de stat, organizatia finantatoare a fost Agentia SAPARD, iar autoritatea contractanta Consiliul local Hangu.

Finalizat
1.416.811 RON

”Construire gradinita„


poza gradinita

Realizarea unei Gradinite noi si dotarea acesteia prin obtinerea de fonduri de la Inspectoratul Scolar Judetean Neamt prin Hotarare de Guvern in suma de 600.000 lei RON

Hotarare de Guvern – Autoritatea contractanta – Consiliul Local Hangu

Finalizat
600.000 RON

Proiecte in evaluare


Denumire proiect Finantator

Modernizare retele de iluminat public prin introducerea sistemului de iluminat neconventional solar

MINISTERUL ECONOMIEI, COMETULUI SI MEDIULUI DE AFACERI - Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice/Axa prioritara 4/DMI 2

Construirea de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, localitatea Hangu, comuna Hangu, judetul Neamt

AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE BUCURESTI

Proiecte in derulare


Denumire proiect Continutul proiectului Finantator Valoare/
Termen

”Reabilitare, modernizare, dotare si extindere Asezamant cultural„

Reabilitarea, modernizarea, dotarea si extinderea Asezamantului cultural din satul Hangu, com. Hangu, jud. Neamt

CNI

1456739 lei

”Modernizare drumuri comunale DC 146 si DC 149„

Modernizarea drumurilor comunale DC 146 si DC 149 din com. Hangu, jud. Neamt

MDRAP

7740752 lei

”Sistem de alimentare cu apa in localitatea Grozavesti si sistem de canalizare ape uzate in localitatea Hangu„

Realizarea sistemului de alimentare cu apa in localitatea Grozavesti si sistemului de canalizare ape uzate in localitatea Hangu, com. Hangu, jud. Neamt

AFM

6877932 lei