Proiecte supuse dezbaterii publice

Anul 2024

 • Lista obiectivelor de investitii pe anul 2024 bugetul local - pdf (12.01.2024)
 • Proiect de buget local (administratie locala)/Activitati finantate integral din venituri proprii pentru anul 2024 - pdf (12.01.2024)
 • Proiect de buget local (administratie locala)/Integral de la buget pentru anul 2024 (va suferi modificari in functie de comunicarile primite de la C.J. Neamt si A.J.F.P.)- pdf (12.01.2024)

Anul 2023

 • Proiect de buget pentru anul 2023 - pdf (10.01.2023)

Anul 2022

 • Proiect de buget ce va suferi modificari in functie de comunicarile primite de la C.J. Neamt si A.J.F.P. - pdf (31.01.2022)
 • Proiect de buget ce va suferi modificari in functie de comunicarile primite de la C.J. Neamt si A.J.F.P. - pdf (12.01.2022)

Anul 2021

 • Proiect hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 - pdf (19.11.2021)
 • Strategia locala de dezvoltare economico-sociala durabila - comuna Hangu, judetul Neamt 2021-2027 - pdf (29.06.2021)
 • Proiect hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021 - zip (01.04.2021)

Anul 2016

 • Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016:
  • Proiect hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 - pdf (27.11.2015)
  • Tabloul cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2016 - pdf (27.11.2015)
 • Proiect hotarare privind aprobarea contului de executie la data de 31.12.2015 si utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2016 - pdf (27.01.2016)
 • Proiect hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2016 si a estimarilor pentru anii 2017-2019 - pdf (27.01.2016)