Buletinul informativ al informatiilor de interes public (Legea 544/2001)

INFORMATII PUBLICE CARE SE COMUNICA DIN OFICIU

 • Actele normative care reglementeaza organizarea și funcționarea Primăriei Hangu
 • Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al Primăriei Hangu
 • Organigrama instituției – aprobată prin Hotărâre de Consiliul Local;
 • Regulamentul de organizare și funcționare – aprobat prin Hotărâre de Consiliul Local;
 • Numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Hangu și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public
 • Conducerea Primariei Hangu:
  • dl. Pintea Ionel – inlocuitor de drept al primarului
  • dl. Pintea Ionel – Viceprimar
  • dna. Bici Anisoara – Secretarul General al Comunei Hangu
 • Persoană responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public: Bici Anisoara – secretarul Comunei Hangu
 • Coordonatele de contact:
  • Denumire: Primăria Comunei Hangu
  • Sediul: Comuna Hangu, Judetul Neamt
  • Programul de funcţionare: de Luni pâna Vineri, între orele: 08.00-16.00
  • Telefon: 0372893013
  • E-mail: primariahangu@yahoo.com
  • Site : www.comunahangu.ro
  • Program de audiențe:
   • Viceprimar, dl. Pintea Ionel - marti 08.00-12.00
   • Secretar, dna. Bici Anisoara - miercuri 08.00-12.00
 • Sursele financiare, bugetul și bilantul contabil se pot consulta la sediul instituției
 • Programele și strategiile proprii
 • Lista cuprinzând documentele de interes public
  • Hotărâri ale Consiliului Local;
  • Dispoziții cu caracter normativ;
  • Rapoarte anuale de activitate;
  • Listă consilieri locali;
  • Declarații de avere, declarații de interese;
  • Lista autorizații de construire emise;
  • Lista PUD-uri aprobate;
  • Lista cu solicitanții de locuințe ANL aprobată prin HCL;
  • Informații cu privire la posturile vacante și ocuparea lor prin concurs;
  • Informații despre orașe înfrățite și cetățeni de onoare;
  • Informații despre entități în coordonare și subordonare;
  • Facilități pentru investitori;
  • Calendar evenimente;
  • Comunicate de presă;
  • Listă link-uri utile;
 • Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii:
  • dispoziții ale primarului;
  • proiecte de hotărâri;
  • instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare;
  • note de discuții;
  • referate de aprobare;
  • fișe de audiență;
  • protocoale;
  • rapoarte;
  • studii;
  • analize;
  • prognoze;
  • proiecte de strategii;
  • scrisori sau adrese;
  • materiale de specialitate;
  • fișe de proiect;
  • contracte de achizitie publică;
  • procese-verbale;
  • adrese;
  • avize;
  • planuri urbanistice de detaliu sau zonale;
  • planul urbanistic general;
  • certificate de urbanism și autorizații de construire/desființare;
  • autorizații pentru activități independente (asociații familiale, persoane fizice), autorizații taxi, autorizații de funcționare și avize pentru orarul de funcționare
  • autorizații de acces în zone cu restricții de tonaj;
  • date de cadastru;
  • date de stare civilă;
 • Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate – sunt prevăzute în art. 21 și 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, și anume:
  • reclamația administrativă – se depune la conducătorul autorității sau al instituției publice;
  • plângerea la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice.