Solicitare informatii. Legislatie (Legea 544/2001)

Aceasta sectiune faciliteaza obtinerea de informatii publice referitoare la activitatea Primariei Comunei Hangu, in baza Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Cererea tip (model) conform Anexei 1 la Normele Metodologice nr. 2002 de aplicare a Legii 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public se poate gasi în fisierele atasate acestei pagini.

Conform Legii 544, art. 17, programul zilnic al compartimentelor de informare si relatii publice va fi cel al autoritatilor sau institutiilor publice respective, stabilit prin regulamentul propriu de organizare si functionare.

Conform Legii 544, art. 18 (1), accesul la informatiile de interes public este gratuit.

Program: Luni – Vineri: 08.00 – 16.00

Persoana de contact:

  • Numele si prenumele: Bici Anisoara, secretara
  • Telefon: 0731024835
  • Email: anisoara.bici@yahoo.com

Rapoarte:

Alte documente:

  • Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informattiile de interes public - pdf
  • Cerere tip (model) privind liberul acces la informatiile de interes public - pdf
  • Model reclamatie administrativa - pdf
  • Lista cuprinzaand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii, de catre Primaria Comunai Hangu, care constituie informatii de interes public - pdf
  • Lista cuprinzand documentele de interes public care se comunica din oficiu, conform art. 5 din Legea 544/2001 - pdf
  • Lista documentelor exceptate de la accesul liber al cetatenilor, conform art.12 din Legea 544/20011 - pdf