Prelucrarea datelor cu caracter personal

  • Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal - pdf

  • Regulament gdpr - pdf

  • Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor personale - pdf

  • Cerere pentru exercitarea dreptului de acces la datele cu caracter personal - pdf

  • Cerere pentru exercitarea dreptului la opozitie - pdf

  • Cerere pentru exercitarea dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal - pdf

  • Cerere pentru exercitarea dreptului la rectificarea datelor cu caracter personal prelucrate - pdf

  • Cerere pentru exercitarea dreptului la restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal - pdf

  • Cerere pentru exercitarea dreptului la stergerea datelor cu caracter personal - pdf