Registrul pentru consemnarea si analizarea propunerilor/opiniilor/recomandarilor